Cintura blu - Uomini - Master: Ranking

Nome e Cognome Matricola Cintura Accademia Punti
1 Marco Micci 260656 blu Officine Jiu Jitsu 522
2 Francesco Giovanni FragalÓ 196300 blu Gracie Jiu Jitsu Bergamo 405
3 Alessandro Stagnari 135061 blu Matside Jiu Jitsu 279
4 Iaroslav Sorokin 267305 blu Batatinha Team Italia 243
5 Richard Saturio 225371 blu Aeterna Jiu Jitsu 189
6 Danilo Lo Conte 195442 blu Tribe Jiu Jitsu 159
7 Valerio Mariuz 265861 blu Caimaniteam 153
8 Visar Shala 135452 blu Rilion Gracie Jiu Jitsu Vittorio Veneto 144
9 Cristiano Bonacci 71589 blu Team Kurama 110
10 Alfredo Moraci 107601 blu Pro Fighting Roma 99
11 Stefano Malorgio 201340 blu Budo Clan 93
12 Gregory Falchetti 107552 blu Tribe Jiu Jitsu 90
12 Bartolo Telesca 181595 blu Budo Clan 90
13 Guido Ambrosetti 134928 blu Tribe Jiu Jitsu 89
14 Cosimo Ciaccia 117682 blu Team Kurama 75
15 Diego Gualtieri 195441 blu Tribe Jiu Jitsu 72
16 Alessandro Di Nella 205629 blu Minotaurus Team 66
17 Angelo Massaro 154675 blu Gustavo Freire Bjj 59
18 Giuliano Bello 134757 blu Budo Clan 58
19 Marco Bucca 117686 blu Aeterna Jiu Jitsu 54
19 Giuseppe Resta 206005 blu Tribe Jiu Jitsu 54
19 Roberto Davi' 266643 blu Ace MMA BJJ Italy 54
20 Roberto Franzinu 209673 blu Tribe Jiu Jitsu 36
21 Antonino Arcidiacono 74539 blu Tribe Jiu Jitsu 27
21 Diego Iennarella 263710 blu Officine Jiu Jitsu 27
21 Sergio Guardi 266472 blu Milanimal 27
21 Rafael Arizala Valencia 162732 blu Centurion Ju Jitsu 27
22 Giovanni Novelli 222252 blu Matside Jiu Jitsu 24
22 Gabriele Albano 129837 blu Budo Clan 24
23 Maurizio Montesi 266842 blu Core Grappling Lab 22.5
24 Alberto Santoro 266584 blu Marzialmente 18
24 Gian Paolo Faedda 131581 blu Octopus - Area 21 18
24 Matteo Pegoiani 113837 blu Tribe Jiu Jitsu 18
24 Giancarlo Piquereddu 172674 blu Fight Nuoro Academy 18
24 Alessandro Farris 82513 blu Budo Clan 18
24 Matteo Ferrarini 262797 blu Milanimal 18
24 Vito Casciaroli 82166 blu Tribe Jiu Jitsu 18
25 Francesco Mazzei 265994 blu Marzialmente 15
26 Antonio Asquino 221687 blu Centurion Ju Jitsu 12
26 Giuseppe Prencipe 207709 blu Accademia Kama 12
27 Massimo Iannaccone 66560 blu Budo Clan 10
27 Davide Battista 139902 blu Ace MMA BJJ Italy 10
28 Luigi Fabio Caon 266235 blu Flow 9
28 Marco Saitta 214013 blu Jiu Jitsu Club Verona 9
28 Giuseppe Scarascia 262801 blu Matside Jiu Jitsu 9
28 Angelo Marchesani Di Spalatro 257593 blu Minotaurus Team 9
28 Florin Silviu Popovici 146181 blu Core Grappling Lab 9
29 Sergio Fina 66499 blu Trinacria Bjj 8
30 Attilio Caputo 260145 blu Flow 6
30 Angelo Gennari 173069 blu Master Jiu Jitsu - Juan Neves Bjj 6
30 Giuseppe Azzarello 161773 blu Accademia Kama 6
30 Vitale Chirulli 172842 blu Minotaurus Team 6
31 Nicola Greco 123680 blu Marzialmente 4
32 Antonio Di Filippo 136340 blu Budo Clan 2
Torna in cima